Rozúčtování

Rozúčtování se řídí platnou vyhláškou č. 269/2015 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele.

Jednotlivými zakázkami se zabýváme od zpracování konkrétních dat objektu do pasportu, montáž, servis, po rozúčtování nákladů mezi konečné spotřebitele.

Náklady na tepelnou energii se stále zvyšují a instalace elektronických poměrových indikátorů vytápění je jednou z cest, jak motivovat jednotlivé spotřebitele k úsporám tepelné energie. Uživatelé bytů mají díky indikátorům vytápění lepší představu o náročnosti svého bytu na tepelnou energii a více se pak zajímají o úsporu spotřeby tepelné energie ve svém bytě i v celém domě. K dosažení nejvyšších možných úspor tepelné energie je kromě osazení indikátorů topných nákladů nutná regulační technika jako např. termostatické hlavice na jednotlivých radiátorech a stabilizace hydrauliky otopné soustavy. Díky tomu je možné podle studií dosáhnout úspory tepelné energie až 20 %.

Základem spravedlivého rozúčtování je v prvé řadě zpracování přesně vyplněného pasportu, kde evidujeme všechna důležitá data o Vašem objektu jako např.:

 • umístění objektu vzhledem ke světovým stranám
 • členitost objektu a množství ochlazovaných stěn
 • zohlednění polohy místností v jednotlivých bytech v objektu
 • množství a velikost svislých rozvodů tepla (stoupačky), které jsou nezanedbatelným příspěvkem tepelné energie v místnosti (tzv. nucené teplo)
 • počty, typ a výhřevnost jednotlivých radiátorů v místnostech
 • počty a čísla vodoměrů
 • podlahová plocha
 • započitatelná podlahová plocha (tj. podlahová plocha místností bytu vynásobená koeficienty uvedenými v příloze č.1 vyhlášky č. 269/2015 Sb.)

Vlastní rozúčtování nákladů na topení, teplou užitkovou vodu a studenou vodu pro konečné spotřebitele probíhá v několika důležitých fázích:

 1. 1

  Kompletní zajištění odečtů

 2. 2

  Získání maximálního množství odečtených údajů díky dvěma termínům odečtů

 3. 3

  Kontrola správnosti odečtených údajů

 4. 4

  Zapracování změn uživatelů bytu v průběhu zúčtovacího období

 5. 5

  Správně, spravedlivě a profesionálně provedený výpočet nákladů na jednotlivého spotřebitele v souladu s platnou vyhláškou

 6. 6

  Individuální přístup pro Vaše připomínky a náměty

Vzdálené odečty - portál POSEIDON

Provozujeme portál POSEIDON, který slouží ke vzdáleným odečtům vodoměrů a indikátorů vytápění (RTN).

Vzdálené odečty přináší tyto výhody:

 • umožňují měření spotřeby bez nutnosti fyzicky přístupovat k měřiči,
 • snižují náklady na správu a údržbu měřicích zařízení, protože eliminují potřebu fyzicky odečítat měřiče,
 • jsou přesnější a spolehlivější než ruční odečty, protože eliminují možné chyby způsobené lidským faktorem,
 • mohou být propojeny s dalšími systémy a aplikacemi pro sledování a analýzu spotřeby, což může pomoci uživatelům lépe porozumět své spotřebě a uspořit peníze na účtech za energie.
Přečtěte si více o portálu POSEIDON pro vzdálené odečty

Montáže

Naše firma pro Vás také namontuje elektronické indikátory vytápění resp. elektronické rozdělovače topných nákladů (RTN) a vodoměry pro teplou užitkovou vodu (TUV) a studenou vodu (SV).

Elektronický indikátor vytápění resp. elektronický rozdělovač topných nákladů (RTN)

RTN je definován technickými normami jako registrační přístroj, který přiléhá k otopnému tělesu, jehož údaj je nezbytný k rozvržení celkových nákladů na vytápění budovy mezi příjemce služeb.

V metodickém pokynu Ministerstva pro místní rozvoj je definován jako tzv. poměrový indikátor vytápění, který je ukazatelem v souvislosti s teplem předávaným otopným tělesem do vytápěné místnosti. Poskytuje číselnou vstupní informaci k poměrovému rozdělení nákladů na vytápění resp. spotřební složky těchto nákladů na konečného spotřebitele. Údaj indikátoru nemá rozměr fyzikální veličiny, není tedy měřidlem ani měřičem a nelze ho ověřovat podle metrologických předpisů.

Naše firma montuje následující typy RTN:

 • Siemens WHE 502
 • Siemens WHE 552 / Caloric 5. WB s rádiovým odečtem bez nutnosti vstupu do bytu

Naše firma montuje následující typy vodoměrů:

 • Bonega
 • B-Meters
 • Zenner
 • Kaden
 • Siemens
též s rádiovým odečtem bez nutnosti vstupu do bytu

Kontaktujte nás

Pavel Šmejkal
Telefon
723 790 646
E-mail
datro@datro.cz

Ke stažení

Vyhláška č. 269 / 2015 Sb.

o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům


Stáhnout PDF

Siemens WHE 542

Popis elektronického poměrového měřiče tepla Siemens WHE 542 (Caloric 5.5 WB)


Stáhnout PDF

Odečtový list - 201S

Odečtový list pro indikátor na radiátoru typ 201S a CH1801


Stáhnout PDF
Stáhnout pro Excel

Odečtový list - WHE-502

Odečtový list pro indikátor na radiátoru Siemens WHE 502


Stáhnout PDF
Stáhnout pro Excel