Rozúčtování topných nákladů

MAGNUM VECTIGAL EST PARSIMONIA # ŠETRNOST PŘEDSTAVUJE VELKÝ PŘÍJEM (Cicero)

ÚvodFirma Datro spol. s r.o. byla založena v roce 2002 jako česká rodinná firma. Hlavní činností firmy je ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU tj. nákladů na topení, teplou užitkovou vodu a studenou vodu pro konečného spotřebitele.

Zároveň provádíme i MONTÁŽE elektronických poměrových Indikátorů pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy, zkráceně Rozdělovače Topných Nákladů – RTN a montáže vodoměrů včetně servisu.

Jednotlivými zakázkami se zabýváme od zpracování konkrétních dat objektu do pasportu, přes MONTÁŽ, SERVIS , po ROZÚČTOVÁNÍ nákladů na teplo a vodu mezi konečné spotřebitele.

Náklady na tepelnou energii se stále zvyšují a instalace elektronických poměrových RTN je jednou z cest, jak motivovat jednotlivé spotřebitele k úsporám tepelné energie, jako např. větrání pouze krátkou dobu, regulace teploty v místnosti termostatickými ventily a nikoliv dlouhotrvajícím otevíráním oken, správným rozestavením nábytku od radiátorů apod.

POZOR!!!
Nový zákon č.318/2012 Sb. znamená povinnost pro vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek instalovat Indikátory RTN nebo kalorimetry u konečného uživatele do konce roku 2014.

Zákon č.318/2012 Sb., kterým se mění zákon č.406/200 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů stanoví novou povinnost pro vlastníky budov a SVJ v §7 odstavec 4 :
„Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni
a) vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů,“

Část II odstavec 3.stanoví, že „Povinnost podle § 7 odst. 4 písm. a) zákona č. 406/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji registrujícími dodávku tepelné energie musí být splněna do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona“

V čl. III je stanovena účinnost zákona dnem 1. ledna 2013, to znamená že povinnost podle §7 odst. 4 písm. a) nabude účinnosti 1.ledna 2015. Prováděcí právní předpis dosud nebyl vydán.
Přístroji registrujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům mohou být např. Indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy (RTN) nebo kalorimetry montované v případě horizontálních rozvodů otopných soustav u vstupu do bytu.

Uživatelé bytů mají díky indikátorům RTN lepší představu o náročnosti svého bytu na tepelnou energii a více se pak zajímají o úsporu spotřeby tepelné energie ve svém bytě i v celém domě. K dosažení nejvyšších možných úspor tepelné energie je kromě osazení indikátorů RTN nutná regulační technika jako např. termostatické hlavice na jednotlivých radiátorech (termostatická hlavice je termostat pro udržování optimální teploty v bytě) a dále je nutná stabilizace hydrauliky otopné soustavy. Díky tomu je možné dosáhnout úspory tepelné energie až 20%.

Naše firma Vám nabízí kompletní řešení MONTÁŽ – SERVIS - ROZÚČTOVÁNÍ.